TALLER “ESCRIPTURA NARRATIVA”

Matrícula Oberta! Taller impartit en valencià

79,50€ MATRÍCULA
TALLER “ESCRIPTURA NARRATIVA” Taller impartit en valencià

Descripción

El taller es dirigeix tant a aprenents d’escriptor com a bons lectors.

D’una banda, aspira a facilitar als amants de l’escriptura literària les ferramentes essencials per estimular la creativitat i conèixer i dominar els diferents recursos narratius i les tècniques d’escriptura que empren els autors professionals. Però, en tant que s’ocupa de desvetllar els mecanismes interns de la literatura narrativa, també pot resultar útil als bons lectors, que desitgen conèixer quin engranatge tècnic hi ha darrere de les novel·les que els han marcat al llarg de la vida.

El taller s’articula en dos àmbits: les explicacions del professor i les pràctiques.

Les explicacions es realitzen a partir d’una presentació de diapositives que il·lustra el contingut i en facilita l’assimilació. La projecció inclou fragments de textos literaris d’autors reconeguts que serveixen com a suport de les explicacions. L’aparell teòric se centra a facilitar les nocions essencials que ha de dominar qualsevol escriptor i que venen recollides en el temari que s’exposa més avall.

Una part essencial del taller són les pràctiques, que abasten dos àmbits distints: l’elaboració de relats per part dels alumnes, a proposta del professor, i l’assimilació dels processos de revisió, essencials en la pràctica literària. Tots els relats seran revisats pel professor, que farà propostes concretes de millora als alumnes.

Professor: Vicent Usó, escriptor. Ha publicat 16 novel·les (Les veus i la boira, El paradís a les fosques, etc.) i ha guanyat alguns dels premis literaris més importants, entre els quals l’Octubre, l’Alfons el Magnànim o l’Enric Valor. Ha estat dues vegades finalista del premi Sant Jordi de novel·la. És autor de L’arquitectura de la ficció. Claus per escriure narrativa, un manual per a aprenents d’escriptor i amants de la lectura. Imparteix des de fa 6 anys el Taller d’Escriptura Narrativa de la UNED. Des de desembre de 2017, col·labora en el programa de ràdio Plaerdemavida, en la sintonia d’À Punt Mèdia, amb una secció pròpia, “La bona lletra”, on parla de recursos, tècniques i curiositats literàries.

 1. El relat breu
 • Característiques bàsiques
 • Les claus del conte
 • Les parts del conte
 • Els microrelats
 1. Organitzar una narració: l’estructura del relat
 • L’esquema provisional
 • L’argument i la trama
 • La brúixola i el mapa: dues maneres d’organitzar-se
 • L’esquema aristotèlic: plantejament, nus i desenllaç
 • La disposició de la història
 • La divisió del relat
 • L’estructura interna
 1. Crear tensió narrativa: el conflicte literari
 • Definició i elements principals
 • Els tipus de conflicte
 • Caracteristiques principals del conflicte
 • L’articulació del conflicte
 • Els elements bàsics
 • Conflicte i motiu temàtic
 • Conflictes principals i secundaris
 1. El ritme del relat: escenes, resums i descripcions
 • La configuració de les escenes
 • La construcció de l’escena
 • Els resums
 • Les descripcions
 • Com articular el ritme d’una narració

Photo by Aaron Burden on Unsplash

79,50€ MATRÍCULA