Flamenc

132,50€
Tancat
Taller de flamenco

Objectius generals

– Adquirir qualitat en el moviment i interpretacions riques en expressivitat, mitjançant l’aplicació de la sensibilitat corporal. – Coordinar harmoniosament els moviments de les cames, tors, cap i braços, en funció de l’estil i del ball. – Comprendre la importància de la utilització adequada de l’espai. – Adquirir consciència de la importància de la respiració en l’execució dels exercicis i en la interpretació dels balls. – Realitzar l’execució dels moviments que configuren el ball amb sentit rítmic. – Conéixer la terminologia pròpia dels balls flamencs, que aprendran al llarg de l’any i la seua aplicació descriptiva de passos, tancaments, desvergonyiments, cridada, etc. – Aprenentatge per Alegries.

Com a condicions prèvies per a ballar flamenc tan sol cal tenir interés per aprendre, desitjos d’expressar-se i de mostrar-se cadascun com és.

En les classes de flamenc i els processos d’aprenentatge preocupen les dificultats per a connectar emocionalment amb el ball, a causa de les barreres i bloquejos que desperta la complexitat tècnica de la disciplina, així com la falta de confiança que açò pot generar. És per açò que s’ofereix una forma diferent d’aprendre a ballar, on la tècnica no siga un obstacle, respectant els temps i els espais de cadascuna i concedint-li al procés un major protagonisme. Aquest enfocament permet fluir a través de la dansa, connectar-se a ella i gaudir-la.

Programa

  1. Consciencia Corporal.
  2. Exercicis d’escalfament i estirament en iniciar i en finalitzar la classe.
  3. Alineació.
  4. Conéixer els diferents estils que es ballen en Flamenc.
  5. Aprenentatge de diferents compassos del Flamenc.
  6. Exercicis de braços i zapateos per Tangos.
  7. Iniciació al toc de castanyoles.
  8. Aprenentatge de l’estructura d’un ball amb el seu següent muntatge.
  9. Interpretació d’aquest ball amb tots els nostres sentir i emocions.

Queda absolutament EXCLÒS del taller: l’elitisme, l’exigència, la pressió, la perfecció, la competitivitat… Queda absolutament INCLÒS en el taller: les diferències, els sentir, les llibertats, les toleràncies, les imperfeccions, les comprensions, les emocions…

132,50€