Iniciació a la creació de projectes fotogràfics

A partir de 16 anys

174,90€
Tancat

Objectius generals

L’objectiu principal d’aquest taller és utilitzar la càmera fotogràfica com una eina per a desenvolupar i estimular la creativitat individual. Per a açò, primer aprendran a identificar la mirada, la manera d’interpretar allò que ens envolta, és a dir, la relació amb el món i amb si mateix. Aquest curs serà un exercici d’introspecció a través de la fotografia, que ensenyarà a desenvolupar idees i ajudarà a generar projectes personals.

Les classes seran en la seua majoria teòriques, recolzades amb llibres i audiovisuals, en les quals estudiarem l’obra de fotògrafs i fotògrafes dedicats a treballar en els temes que detalle en el següent apartat de Programa. Aquestes classes teòriques s’alternaran amb les tutories, en les quals es visionaran i editaran els exercicis pràctics que haureu de realitzar setmanalment fora de les hores lectives. Aquests exercicis us ajudaran al fet que pugueu trobar el camí que voleu seguir en els vostres projectes personals.

Programa

  • TEMARI DEL CURS D’INICIACIÓ A la CREACIÓ DE PROJECTES: EL PAS DEL TEMPS REFLECTIT EN LA PELL. Retrats i autoretrats diaris, anuals… Una idea ja explotada? L’AUTORETRAT NO AUTOBIOGRÀFIC. Utilització del propi cos com a motiu – objecte fotogràfic.
  • L’ÀLBUM FAMILIAR.
  • ALTRES RETRATS, ALTRES FAMÍLIES.
  • EL DIARI FOTOGRÀFIC.
  • EL REALISME MÀGIC I LA FOTOGRAFIA CONCEPTUAL.
  • Introducció a la FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I SOCIAL des dels inicis de la fotografia.
  • LA FOTOGRAFIA HUMANISTA a França des de 1930 a 1950.

 

Podran matricular-se en aquest grup els alumnes que ja hagen realitzat els Cursos d’Iniciació i Avançat a la fotografia en l’IMCJB o en qualsevol altre centre on s’impartiren els mateixos continguts.

En cas de no haver-los cursat es donarà per fet que els qui s’hagen matriculat en aquest curs saben, com a mínim, utilitzar qualsevol càmera fotogràfica d’òptiques intercanviables en manera manual, que saben disparar en format Raw i que tenen els coneixements necessaris per a poder processar-los en el Laboratori Digital (ACR o similars…).

174,90€