Curs de monitor d’activitats de temps lliure

Titulació oficial i homologada per l'IVAJ

196,25€* Matrícula
|
Curso de Animador Juvenil Casa de Cultura de Burjassot

Objectius generals

– Capacitar als joves per a la realització d’activitats d’oci i temps lliure, obtenint titulació oficial.
– Participar en la dinamització cultural, social i patrimonial del municipi.
– Dotar d’activitats pedagògiques, recursos formatius i documentals als joves.
– Formar en diverses activitats educatives d’oci i temps lliure.

Mòdul MF1866_2 Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil. 60 h
Aplicació dels fonaments de l’educació en el temps lliure infantil i juvenil.
Aplicació de processos educatius i socialitzadors en la infància i la joventut.
Elaboració de projectes en les activitats d’intervenció en el temps lliure infantil i juvenil.
Elaboració de la proposta d’activitats de temps lliure infantil i juvenil.
Mètodes d’avaluació d’activitats de temps lliure.
Estratègies i mètodes d’educació per a la salut.

Mòdul MF1867_2 Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil. 30 h
Aplicació del desenvolupament psicosocial infantil i juvenil en les propostes d’activitats de temps lliure.
Tècniques d’intervenció educativa en funció de la diversitat individual i grupal.
Tècniques grupals en el desenvolupament d’activitats de temps lliure infantil i juvenil.

Mòdul MF1868_2 Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure. 60 h
Valoració dels centres d’interés o eixos d’animació en l’aplicació de les tècniques i recursos d’animació.
Tècniques d’animació, expressió i creativitat.
Tècniques pedagògiques del joc.
Tècniques d’educació ambiental.
Avaluació i prevenció de riscos en activitats mediambientals: seguretat i salubritat.

Programa

Mòduls:
MF1866_2: Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil. (60 hores)
MF1867_2: Processos grupales i educatius en el temps lliure infantil i juvenil. (30 hores)
MF1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure. (60 hores)