Dansa Clàssica. 2n curs

De 7 a 11 anys

132,50€
|
Tancat
Tancat
Tancat

Objectius generals

 • Desenvolupar una continuïtat en l’aprenentatge i una evolució en els continguts en alumnes que hagen assistit a cursos anteriors de Dansa Clàssica.
 • Oferir a alumnes nous la possibilitat d’accedir a un aprenentatge de de la tècnica de la dansa clàssica potenciant la seua creativitat.
 • Adquirir els fonaments tècnics de la dansa clàssica i assimilar les normes per a un bon aprofitament de la classe.
 • Incorporar exercicis de tècnica de dansa clàssica de complexitat creixent, mantenint una metodologia lúdica i creativa.
 • Assimilar els moviments bàsics en la barra i traslladar-los al centre introduint canvis de posicions del cos i d’adreces.
 • Desenvolupar la força muscular, la coordinació, la flexibilitat i l’equilibri.
 • Adequar els moviments a estructures espacials i temporals pautades.
 • Estimular la sensibilitat musical i especialment el gust per la música clàssica.
 • Interpretar diferents dinàmiques musicals, reconèixer ritmes binaris i ternaris.
 • Potenciar l’expressivitat i la comunicació a través de la dansa i estimular el gust pel teatre, la música i la literatura.
 • Realitzar improvisacions basades en el ritme de la música, en pautes espacials, dinàmiques o en temes proposats.
 • Coordinar el moviment del cos amb l’ocupació d’objectes: pètals, pompones, varetes, cintes, flors, mocadors…
 • Participar en la creació d’una coreografia a partir de narracions creades en l’aula i presentar-la a fi de curs.

 

 

L’aprenentatge de la dansa clàssica contribueix a desenvolupar de forma harmònica el cos, estimula la sensibilitat musical i potencia el gust estètic. En treballar sobre una percepció atenta, possibilita la seua aplicació a altres àrees d’aprenentatge; l’experimentació lúdica de noves possibilitats motrius i el desplegament de facultats creatives promouen la confiança en si mateix i la comunicació.

En aquest curs s’amplien els continguts tècnics de dansa clàssica aprofundint en l’estudi del moviment en relació a l’estructura musical, i s’enriqueixen les pautes de temps, espai i dinàmica del moviment aplicades a la coreografia.

El treball de la classe es distribueix en exercicis de sòl, barra, centre i improvisació pautada, donant un espai a la reflexió on els alumnes i alumnes puguen elaborar a través de la paraula el seu propi procés d’aprenentatge, compartir propostes creatives i analitzar el treball coreogràfic realitzat en equip.

132,50€