Dansa Clàssica. 1er curs

De 5 a 6 anys

132.50€
|
Tancat
Tancat
Tancat
Tancat
Tancat

Objectius generals

 • Desenvolupar una continuïtat en l’aprenentatge i una evolució en els continguts en alumnes que hagen assistit a cursos anteriors de Dansa Clàssica.
 • Oferir a alumnes nous la possibilitat d’accedir a un aprenentatge de de la tècnica de la dansa clàssica potenciant la seua creativitat.
 • Adquirir els fonaments tècnics de la dansa clàssica i assimilar les normes per a un bon aprofitament de la classe.
 • Incorporar exercicis de tècnica de dansa clàssica de complexitat creixent, mantenint una metodologia lúdica i creativa.
 • Assimilar els moviments bàsics en la barra i traslladar-los al centre introduint canvis de posicions del cos i d’adreces.
 • Desenvolupar la força muscular, la coordinació, la flexibilitat i l’equilibri.
 • Adequar els moviments a estructures espacials i temporals pautades.
 • Estimular la sensibilitat musical i especialment el gust per la música clàssica.
 • Interpretar diferents dinàmiques musicals, reconèixer ritmes binaris i ternaris.
 • Potenciar l’expressivitat i la comunicació a través de la dansa i estimular el gust pel teatre, la música i la literatura.
 • Realitzar improvisacions basades en el ritme de la música, en pautes espacials, dinàmiques o en temes proposats.
 • Coordinar el moviment del cos amb l’ocupació d’objectes: pètals, pompones, varetes, cintes, flors, mocadors…
 • Participar en la creació d’una coreografia a partir de narracions creades en l’aula i presentar-la a fi de curs.

 

 

L’aprenentatge de la dansa clàssica contribueix a desenvolupar de forma harmònica el cos, estimula la sensibilitat musical i potencia el gust estètic. En treballar sobre una percepció atenta, possibilita la seua aplicació a altres àrees d’aprenentatge; l’experimentació lúdica de noves possibilitats motrius i el desplegament de facultats creatives promouen la confiança en si mateix i la comunicació.

En aquest curs s’amplien els continguts tècnics de dansa clàssica aprofundint en l’estudi del moviment en relació a l’estructura musical, i s’enriqueixen les pautes de temps, espai i dinàmica del moviment aplicades a la coreografia.

El treball de la classe es distribueix en exercicis de sòl, barra, centre i improvisació pautada, donant un espai a la reflexió on els alumnes i alumnes puguen elaborar a través de la paraula el seu propi procés d’aprenentatge, compartir propostes creatives i analitzar el treball coreogràfic realitzat en equip.

Programa

 • Posicions de peus de dansa clàssica: primera, segona, tercera, quarta i cinquena.
 • Combinacions de port de bras: posició preparatòria, primera, segona, tercera, quarta i cinquena posició de braços.
 • Adquisició d’una progressiva precisió en els moviments tècnics.
 • Treball sobre el domini postural i l’equilibri dinàmic.
 • Estudi dels moviments tècnics en relació a l’estructura musical.
 • Exercicis en la barra: demi plié, grand plié, battement tendu, battement cloche parell terre, battement jeté, cou de pied, vaig retirar, vaig rellevar, demi rond de jambe parell terre, soutenu, souplesse, cambré, temps vaig embolicar, pas chassé, développé, grand battement.
 • Exercicis en el centre : els mateixos de la barra traslladats a l’espai; passos d’allegro : temps levé sauté, petit echappé sauté, petit changement de pied, assemblé, sissonne, pas couru, pas de bourrée, glissade, pas de xat, grand jeté; pas de vals i révérence.
 • Exercicis en el sòl: agrana à terre i exercicis d’estirament, respiració i relaxació.
 • Exercicis d’improvisació: creació de moviments a partir de pautes espacials, musicals i literàries.
 • Desenvolupament d’habilitats d’interpretació a través de la dansa.
 • Passos rítmics amb compassos binaris i ternaris.
 • Recorreguts pels vuit punts de l’espai escènic combinant passos, salts i girs.
 • Participació en la creació d’una coreografia a partir d’una selecció i combinació d’exercicis treballats en les classes amb música clàssica, de pel·lícules i de ballets.

 

 

En les xiquetes, el cabell ha d’anar recollit amb una trossa; si el cabell és curt, amb una diadema és suficient.

Es recomana no usar “tutú” ni disfressa de ballet en les classes (en les classes obertes i mostres coreogràfiques sí poden usar-se).

En adquirir sabatilles de mitja punta de ballet és important nuar els cordons i tallar-los una mica, i cosir una goma de costat a costat de la sabatilla, creuant el dors del peu.

132.50€