Teatre: JOVES ACTORS

Escola de Teatre. De 9 a 14 anys

132,50€
|
Tancat
Teatro Juvenil / Teatre Jovenil
Tancat
Teatro Juvenil / Teatre Jovenil
Tancat
Teatro Juvenil / Teatre Jovenil

Objectius generals

 • Descobrir possibilitats del cos com a instrument de relació amb les altres persones i amb els elements de l’entorn, aprendre a cuidar-ho i a respectar les seues diferències.
 • Desenvolupar habilitats motrius, expressives i comunicatives mitjançant el llenguatge corporal i vocal, i el joc dramàtic.
 • Fomentar l’apreciació de la literatura i el gust en compartir lectures.
 • Aprendre a escoltar xicotets fragments d’obres de teatre, poemes, contes, mites i llegendes.
 • Desenvolupar l’expressivitat i la creativitat en jocs i improvisacions teatrals, emprant recursos corporals, gestuals i el llenguatge verbal.
 • Explorar la comunicació per mitjà de la mirada, el contacte, el moviment, el so i la paraula.
 • Desenvolupar la concentració i la sensibilitat, interactuant des d’un estat d’alerta i disponibilitat.
 • Respondre amb accions corporals a diferents estímuls: sonors, musicals, verbals, literaris.
 • Jugar amb les paraules de textos llegits (repetir-les, memoritzar-les, recitar-les), recrear i compartir interpretacions, sensacions, imatges i experiències mitjançant del llenguatge verbal.
 • Exercitar l’entonació i el ritme en pronunciar breus textos extrets de poemes i d’obres dramàtiques, distingint personatges i diàlegs.

 

 

 

 

 

 

 

En aquest curs els alumnes poden educar les seues capacitats motrius i comunicatives jugant i emprant el seu cos com a mitjà d’expressió i comunicació artística. Un taller per a escoltar i llegir en veu alta fragments d’obres dramàtiques, poemes i relats, i traslladar-los al joc del teatre, motivant l’interés i el gust per la lectura, desenvolupant la imaginació i la creativitat, conreant aptituds expressives en promoure la comunicació mitjançant la paraula, el gest i el moviment, i afavorint la integració en una activitat lúdica col·lectiva.

Programa

 • Jocs simbòlics d’expressió corporal a partir d’un tema proposat: animals, vegetals, elements de la naturalesa, fenòmens atmosfèrics, personatges ficticis i reals.
 • Jocs col·lectius de moviment rítmic, espontanis i dirigits, emprant la veu, el gest i el moviment corporal per a expressar-se i comunicar-se.
 • Interpretació, memorització i recitat de fragments de textos per a incloure’ls en breus escenes teatrals.
 • Practicar la pronunciació, l’entonació i el ritme dels textos proposats.
 • Intercanvi de rols: lectors i oïdors, actors i espectadors.
 • Iniciació en la interpretació de personatges, diàlegs, monòlegs i situacions dramàtiques, a través de la improvisació.
132,50€