Fotografia Avançat

A partir de 16 anys

174,90
|
Tancat
Curso Fotografía avanzado Burjassot
Tancat
Curso Fotografía avanzado Burjassot
Tancat
Escola Iniciació a la Fotografia Burjassot

Objectius generals

L’objectiu principal d’aquest curs serà aprendre a treballar de forma individual en un Estudi de Fotografia, dirigit al Retrat, amb la finalitat de plasmar els resultats obtinguts al llarg del curs en una Exposició Fotogràfica Col·lectiva en l’IMCJB.

El segon objectiu serà introduir als alumnes en el món de la fotografia analògica a través del revelat i possitivat en el Laboratori Químic Tradicional de l’IMCJB.

Aquest és un curs quasi exclusivament pràctic.

Durant els primers 7 mesos totes les classes teòriques i pràctiques giraran principalment entorn del Retrat d’Estudi. Aprendreu a treballar:

 • La Presa fotogràfica.
 • L’Edició, el Revelat, el Retoc i l’Art final dels Retrats obtinguts tant en classe com en les hores no lectives.

Tot açò dirigit cap a l’Exposició Final de curs, on es mostraran les fotografies realitzades de forma individual en l’Estudi durant les hores no lectives sense professor. Hores que dedicareu a practicar tot l’après en classe, però pel vostre compte. Aquesta part del curs és realment important lloc que com ja he indicat en l’apartat anterior: L’objectiu principal d’aquest curs serà aprendre a treballar de forma individual en un Estudi de Fotografia dirigit al Retrat amb la finalitat de plasmar els resultats obtinguts al llarg del curs en una Exposició Fotogràfica Col·lectiva.

 

 

La regulació d’aquestes hores no lectives es durà a terme mitjançant l’elaboració d’un llistat setmanal en el qual els alumnes seran apuntats per la professora prèvia petició de torn durant les hores de classe. Dita llistada l’adjunt al final d’aquesta fitxa.

Una vegada realitzada l’exposició final de curs, encara ens quedaran quasi dos mesos perquè pugueu disparar un rodet en Blanco i Negre, aprengueu a revelar-ho i a positivar còpies directes en paper RC en el Laboratori químic de l’IMCJB.

Programa

Funcionament d’una SLR de mitjà format:

 • Repàs de composició, òptica i il·luminació.

El Laboratori Digital:

 • Repàs del revelat d’arxius RAW
 • El revelat per lots: Les Panoràmiques.
 • Tècniques de correcció de color, contrast i saturació de forma general i selectiva d’arxius TIFF.

Tècniques d’Il·luminació per al Retrat d’Estudi.

 • El Flaix de mà.
 • La Il·luminació en un Estudi Fotogràfic:
 • Flaixos d’estudi i llum contínua.
 • Accessoris per al modelatge de la llum.
 • El fotòmetre de mà: Mesurament de llum reflectida i llum incident.
 • El porta-fons i l’atrezo.
 • Els esquemes lumínics.
 • Teoria del retrat: Tipus de plànols. La Fotogènia. Òptiques. L’angulació de la llum.
 • Estudi del treball de fotògrafs reconeguts de retrat i moda.
 • El Bodegó: Teoria i pràctica.

Posterior Edició i Revelat de les imatges digitals en format RAW obtingudes en les diferents sessions de retrat i bodegó.

 • Tractament per zones.
 • Les Eines de retoc en els arxius TIFF.
 • L’Art Final: Reducció d’imatges per al Web / Preparació d’una imatge per al Laboratori Professional.

Exposició Col·lectiva final de curs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El laboratori Químic en Blanc i Negre:

 • Teoria i pràctica del Revelat d’un rodet en Blanc i Negre.
 • Anàlisi del resultat obtingut i fulla de contactes.
 • El Positivat: La còpia directa.
 • El tractament per zones de la imatge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poden matricular-se en aquest grup els alumnes que ja hàgeu realitzat el Curs d’Iniciació a la fotografia en l’IMCJB o en qualsevol altre centre. O els qui demostren que saben utilitzar perfectament una càmera fotogràfica digital en manera manual i que tenen les nocions necessàries sobre la presa i revelat posterior d’arxius RAW.

174,90