Informàtica per a xiquets

De 6 a 14 anys

174,90€
|
Tancat
Tancat
Tancat
Tancat

Objectius generals

Acostar els més menuts d’entre 6 i 14 anys al món de la informàtica. Enguany donarem molta importància a l’ús d’Internet i de tot el món que l’envolta.

A través d’Internet i les seues utilitats farem que siga un classe amena per als xiquets, sobretot per a quan hagen d’utilitzar l’ordinador per a la realització de treballs, consultes… També acostarem l’ús del correu electrònic (prèvia autorització dels pares).

Programa

  • Què és Internet?
  • Els navegadors. Descàrrega i utilització.
  • Característiques dels navegadors. o Favorits. o Historial. o Guardar text i imatges.
  • El correu electrònic. o Crear un compte. o Enviar i rebre correu. o Classificar el correu electrònic. o Enviar arxius de text i imatges. Adjuntar. o Precaucions amb el correu electrònic.
  • Altres característiques interessants d’Internet.
  • El processador de textos de Word. o Preparar un document. o Sagnies i Tabuladors. o Les Columnes. o El Menú Inserir. o L’Ortografia. o Taules.
  • Breu introducció a Excel.
174,90€