Anglés Beginner A1

A partir de 14 anys

254,40€
Tancat

Objectius generals

L’estudiant comprén frases simples, direccions i descripcions quotidianes, però utilitza només paraules o expressions aïllades, construint frases incompletes, sense un vertader contingut gramatical.

 • Els principiants absoluts, que comencen de zero, sense cap base o relació amb l’idioma estranger.
 • Els falsos principiants, que han estat en contacte amb l’idioma de forma passiva o que el van estudiar fa molt temps o de manera limitada

És capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús molt freqüent així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat. Pot presentar-se a si mateix i a uns altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seues pertinences i les persones que coneix. Pot relacionar-se de forma elemental sempre que el seu interlocutor parle a poc a poc i amb claredat i estiga disposat a cooperar.

 • Comprensió auditiva:
  Reconeix paraules i expressions molt bàsiques que s’usen habitualment, relatives a si mateix, a la seua família i al seu entorn immediat quan es parla a poc a poc i amb claredat.
 • Comprensió de lectura:
  Comprén paraules i noms coneguts i frases molt senzilles, per exemple les que hi ha en rètols, cartells i catàlegs.
 • Interacció oral:
  Pot participar en una conversa de forma senzilla sempre que l’altra persona estiga disposada a repetir el que ha dit o a dir-ho amb altres paraules i a una velocitat més lenta i l’ajude a formular el que intente dir. Planteja i contesta preguntes senzilles sobre temes de necessitat immediata o assumptes molt habituals.
 • Expressió oral:
  Utilitza expressions i frases senzilles per a descriure el lloc on viu i les persones que coneix.
 • Expressió escrita:
  És capaç d’escriure postals curtes i senzilles, per exemple per a enviar felicitacions. Sap emplenar formularis amb dades personals, per exemple el nom, nacionalitat i direcció en el formulari del registre d’un hotel.

Programa

 • Adjectives: common and demonstrative
 • Adverbs of frequency
 • Comparatives and superlatives
 • Going to
 • How much/how many and very
 • common uncountable nouns
 • I’d like
 • Imperatives (+/-)
 • Intensifiers – very basic
 • Modals: can/can’t/could/couldn’t
 • Past simple of “to be”
 • Past Simple
 • Possessive adjectives
 • Possessive s
 • Prepositions, common
 • Prepositions of place
 • Prepositions of time, including in/on/at
 • Present continuous
 • Present simple
 • Pronouns: simple, personal
 • Questions
 • There is/are
 • To be, including question+negatives
 • Verb + ing: like/hate/love
254,40€