Anglés infantil pre intermedi A2/B1

Pre Intermediate A2/B1 de 8 a 13 anys

174,90€
|
Tancat
Tancat

Objectius generals

L’alumne és capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja siga en situacions quotidianes, d’estudi o d’oci.

És capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interés personal.

Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seues opinions o explicar els seus plans.

  • Comprensió Oral: Comprén les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc a l’escola, durant el temps d’oci, etc. Comprén la idea principal de molts programes de ràdio o televisió que tracten temes actuals o assumptes d’interés, quan l’articulació és relativament lenta i clara.
  • Comprensió Escrita: Comprén textos redactats en una llengua d’ús habitual i quotidià. Comprén la descripció d’esdeveniments, sentiments i desitjos en cartes personals.
  • Expressió Oral: Sap enllaçar frases de forma senzilla amb la finalitat de descriure experiències i fets, els seus somnis, esperances i ambicions. Pot explicar i justificar breument les seues opinions i projectes. Sap narrar una història o relat, la trama d’un llibre o pel·lícula i pot descriure les seues reaccions.
  • Expressió Escrita: És capaç d’escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes que li són coneguts o d’interés personal. Pot escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.

Programa

CONTINGUTS COMUNICATIUS – Presentar-se i presentar a uns altres- l’hora – expressar plans, intencions i prediccions – donar direccions – preposicions de lloc – parlar sobre el passat – descriure objectes – diferents materials – descriure sensacions – donar consell – expressar acord/desacorde – parlar sobre experiències personals – expressar accions recents.

CONTINGUTS GRAMATICALS – Present simple – be going to – Preposicions – Passat Continu / Passat Simple – Should/shouldn’t – Present Perfecte.

CONTINGUTS LÈXICS – Assignatures escolars – l’hora – la televisió – adjectius – professions – la ciutat – adreces – desastres naturals – els mesos – materials – els 5 sentits – cuinar – la naturalesa – les espècies animals – deportes – les estacions de l’any.

174,90€