Anglés beginner infantil iniciació A1

Beginner A1 de 6 a 8 anys

174,90€
|
Tancat
Tancat

Objectius generals

CONTINGUTS COMUNICATIUS – Saludar i presentar-se – presentar a altres persones – Practicar la construcció de preguntes – Expressar gustos – Descriure persones i coses – Construir preguntes utilitzant partícules interrogatives, i respondre-les. Parlar sobre les activitats per a les vacances, ja siguen a la platja o a la muntanya. Escoltar i comprendre el significat no explícit d’una història.

CONTINGUTS GRAMATICALS – Com formar preguntes – Verbs auxiliars – Present Continu – Verb + ing – Demanar i oferir – Preposicions bàsiques – There is/llaure – Have/Has got – Pronoms possessius – Lletrejar paraules per a practicar el seu coneixement de l’alfabet – Formes plurals irregulars

CONTINGUTS LÈXICS – Números 1-20 – acolorisques – joguets – salutacions i presentacions, objectes i persones a l’aula, joguets, habitacions i objectes en una casa – el col·legi – la família – menjada – animals – roba – passatemps – aniversari – vacances.

174,90€