Anglés Oral Intermediate B1

A partir de 14 anys

132,50€
Tancat

Objectius generals

Perfeccionar l’anglés oral al nivell intermedi B1

Expressió oral

  1. Realitzar intervencions comprensibles, organitzades, adequades i coherents, malgrat anar acompanyades d’un accent i una entonació inconfusiblement estrangers, que estiguen relacionades amb una varietat de temes coneguts, amb un repertori i control dels recursos lingüístics encara senzill però prou ampli i amb certa correcció i fluïdesa.
  2. Participar en converses relacionades amb temes i aspectes generals, de forma adequada i coherent, reaccionant i cooperant amb certa fluïdesa, encara que encara amb pauses per a planejar el discurs o corregir errors i amb certa cooperació per part dels interlocutors.

Programa

Conversa en grup i en parella sobre temes actuals

132,50€