Anglés. Preparació per a l’examen First Certificate (FCE)

Curs intensiu estiu. Aula d'Estiu

50,00 € Matrícula
Obert

Objectius generals

Els certificats FCE marquen la diferència perquè:

 • Enriqueixen el currículum vitae i proporcionen millors oportunitats professionals
 • Confereixen prestigi, credibilitat i diferenciació a les institucions que els incorporen
 • Són reconeguts internacionalment i acceptats per institucions d’ensenyament i empreses com a prova del coneixement i del nivell d’anglés
 • Ajuden a desenvolupar habilitats de comunicació
 • No perden la seua validesa
 • Ajuden a preparar-se per a certificats més avançats: CAE i CPE 

  El First Certificate in English és un examen que realitza la universitat de Cambridge, dissenyat per a gent que necessita demostrar que pot usar l’anglès escrit i parlat del dia a dia a un nivell intermedi-avançat, ja siga per a motius professionals o acadèmics.

  Aquest examen es realitza per més de 2700 centres al llarg de 130 països, sent una referència mundial en el que a títols d’anglès es refereix.

  Com ja he dit anteriorment, el FCE correspon a un nivell intermedi-avançat, la qual cosa ve a ser el nivell B2 segons el marc comú Europeu de llengües, per la qual cosa amb l’obtenció d’aquest títol estarem demostrant que hem aconseguit el nivell B2.

  Comprensió auditiva:

  Comprenc discursos i conferències extensos i fins i tot seguisc línies argumentals complexes sempre que el tema siga relativament conegut. Comprenc quasi totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Comprenc la majoria de les pel·lícules en les quals es parla en un nivell de llengua estàndard.

  Comprensió de lectura:

  Sóc capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en els quals els autors adopten postures o punts de vista concrets. Comprenc la prosa literària contemporània.

  Interacció oral:

  Puc participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, la qual cosa possibilita la comunicació normal amb parlants natius. Puc prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensant els meus punts de vista.

  Expressió oral:

  Presente descripcions clares i detallades d’una àmplia sèrie de temes relacionats amb la meua especialitat. Sé explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

  Expressió escrita:

  Sóc capaç d’escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els meus interessos. Puc escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que recolzen o refuten un punt de vista concret. Sé escriure cartes que destaquen la importància que li done a determinats fets i experiències.

 

 

 

50,00 € Matrícula