Anglés. Preparació per a l’examen Preliminary English Test (PET)

Curs intensiu estiu. Aula d'Estiu

50,00 € Matrícula
Obert

Objectius generals

Els certificats PET marquen la diferència perquè:

 • Enriqueixen el currículum vitae i proporcionen millors oportunitats professionals
 • Confereixen prestigi, credibilitat i diferenciació a les institucions que els incorporen
 • Són reconeguts internacionalment i acceptats per institucions d’ensenyament i empreses com a prova del coneixement i del nivell d’anglés
 • Ajuden a desenvolupar habilitats de comunicació
 • No perden la seua validesa
 • Ajuden a preparar-se per a certificats més avançats: FCE, CAE i CPE

 

El Preliminary English Test (PET) és un examen internacional que recolza un cert nivell de domini de l’idioma anglés.

L’examen Preliminary consta de tres punts principals: l’enfocament, les idees i les explicacions; correspon al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. En aquest nivell de competència, els candidats hauran de ser capaços de:

 • Entendre els arguments essencials d’un discurs normal i comprendre la conversa quan aquesta se centre en temes que els resulten coneguts tals com treball, escola, aficions, etc.
 • Saber desembolicar-se en la majoria de les situacions de comunicació que es poden donar quan es viatja.
 • Expressar-se de forma senzilla i coherent sobre temes coneguts i interessos personals. Els candidats són capaços d’explicar experiències i esdeveniments personals i descriure els seus somnis, il·lusions i metes. També són capaços d’explicar o justificar breument els seus plans o opinions. 

  Comprensió auditiva:

  Comprenc les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc en el treball, en l’escola, durant el temps d’oci, etc.

  Comprenc la idea principal de molts programes de ràdio o televisió que tracten temes actuals o assumptes d’interés personal o professional, quan l’articulació és relativament lenta i clara.

  Comprensió de lectura:

  Comprenc textos redactats en una llengua d’ús habitual i quotidià o relacionat amb el treball. Comprenc la descripció d’esdeveniments, sentiments i desitjos en cartes personals.

  Interacció oral:

  Sé desembolicar-me en quasi totes les situacions que se’m presenten quan viatge on es parla aqueixa llengua. Puc participar espontàniament en una conversa que tracte temes quotidians d’interés personal o que siguen pertinents per a la vida diària (per exemple, família, aficions, treball, viatges i esdeveniments actuals).

  Expressió oral:

  Sé enllaçar frases de forma senzilla amb la finalitat de descriure experiències i fets, els meus somnis, esperances i ambicions. Puc explicar i justificar breument les meues opinions i projectes. Sé narrar una història o relat, la trama d’un llibre o pel·lícula i puc descriure les meues reaccions.

  Expressió escrita:

  Sóc capaç d’escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes que em són coneguts o d’interés personal. Puc escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.

 

 

 

50,00 € Matrícula