Monogràfic: Iniciació a la informàtica + Internet

A partir de 14 anys

137,80€
Tancat

Objectius generals

En aquest primer nivell acostarem el món de la informàtica a aquelles persones que desitgen iniciar-se en aquest món. Començarem des d’una xicoteta introducció a la informàtica per a després passar al Sistema operatiu Windows, després al processador de textos Word i el full de càlcul Excel. Depenent del nivell del grup, com ha ocorregut en altres cursos, també se’ls pot donar una introducció al programa Access.

El curs estarà dividit en 4 àrees. • Iniciació a la informàtica. • Windows. • Microsoft Word. • Microsoft Excel.

Programa

 • Introducció a la informàtica.
 • Microsoft Windows.
  • L’entorn de treball de Windows.
  • Definició d’arxiu i carpeta.
  • Com crear arxius.
  • Operacions amb arxius i carpetes.
   • Crear carpetes.
   • Copiar.
   • Moure.
   • Renombrar arxius.
  • Crear accessos directes i vincles.
  • Utilització d’aplicacions de Windows.
  • Personalitzar Windows Vista. El panell de Control.
  • Utilitats per al bon funcionament de Windows.
   • Desfragmentador de disc.
   • Alliberar espai.
   • Anàlisi del disc dur.
   • Còpia de seguretat
  • Breu repàs del teclat.
 • Microsoft Word.
  • Preparar un document en Word. Marges. Orientació.
  • Explicació dels elements bàsics de Word per a donar format.
  • Sagnies.
  • Tabuladors.
  • El menú Inserir.
  • Encapçalats i peus de pàgina.
  • L’ortografia.
  • Creació de taules.
   • Personalitzar les taules a nivell de format i disseny.
  • Crear esquemes en Word.
 • Microsoft Excel.
  • L’entorn de treball d’Excel 2007.
  • Definició de Fila, Columna i Cel·la.
  • Definició de rang.
  • Operacions dins de la Fulla de Càlcul.
   • Summa.
   • Resta.
   • Multiplicació.
   • Divisió.
   • Percentatge.
  • Personalitzar el full de càlcul.
  • Formules complexes.
  • Referències Absolutes.
  • Funcions.
   • Construcció de funcions.
   • Construcció de funcions avançades.
  • Gràfics.
   • Assistent per a gràfics.
   • Personalitzar gràfics.
137,80€