Iniciació a la fotografia

A partir de 16 anys

174,90€
|
Tancat
Escola Iniciació a la Fotografia Burjassot
Tancat
Escola Iniciació a la Fotografia Burjassot
Tancat
Escola Iniciació a la Fotografia Burjassot
Tancat
Escola Iniciació a la Fotografia Burjassot
Tancat
Escola Iniciació a la Fotografia Burjassot

Objectius generals

L’objectiu principal d’aquest curs és convertir els alumnes que inicialment són profans en el tema, en aficionats avançats a la fotografia digital.

Els alumnes i alumnes que us matriculeu en aquest curs desenvolupareu les aptituds necessàries tant per a utilitzar correctament una càmera fotogràfica digital en manera manual, com per a revelar les negatius digitals resultants:

 • Durant els primers cinc mesos, aprendreu a disparar en format JPG, adquirint a l’una nocions de Composició, Il·luminació i Òptica fotogràfica.
 • Més tard, durant els quatre mesos restants, adquirireu les nocions bàsiques de Teoria Digital per al correcte tret en RAW.
 • Paral·lelament, aprendreu a revelar i interpretar aquests arxius RAW en el Laboratori Digital de Tova, Cámera Raw, per a així poder prendre control absolut de la imatge des de la presa inicial fins a l’Art final.

Totes les classes teòriques descrites en el programa s’alternaran amb exercicis pràctics. Alguns d’ells es realitzaran durant les hores lectives i uns altres els manaré com a deures per a casa. Els resultats, els projectarem i corregirem en classe.

 

 

 

Programa

TEMARI DEL CURS D’INICIACIÓ A la FOTOGRAFIA:

 1. La cambra obscura. Formació de la imatge lluminosa.
 2. La càmera. Funcionament bàsic dels seus controls:
  1. El Diafragma: Els nº f i la Profunditat de Camp.
  2. El Obturador i el moviment en l’escena.
  3. L’Objectiu. El poder de refracció de les lents positives.
  4. Tipus de visors i la pantalla LCD.
  5. Sistemes de mesurament: La llum reflectida, el gris mitjà i l’ISO.
  6. Sistemes d’enfocament.
  7. Programes automàtics i semiautomàtics de la càmera.
 3. Il·luminació:
  1. Qualitats de la Llum Contínua.
   1. Qualitat, contrast, intensitat i adreça.
   2. La Temperatura de Color I El Balanç de blancs.
  2. Filtres: Protector de la lent, Polaritzador i Densitat neutra.
 4. Òptica fotogràfica.
  1. Distància focal i angle de cobertura: Reproducció de la perspectiva.
  2. Relació entre òptica, grandària del sensor i qualitat: Factor d’ampliació i les seues conseqüències.
  3. Profunditat de camp i hiperfocal.
  4. Lluminositat de l’objectiu.
  5. Les Focals fixes i el Zoom òptic i digital.
 5. Composició fotogràfica.
 6. Conceptes bàsics per a entendre la imatge digital:
  1. Estructura bàsica d’una càmera digital: Sensor, Amplificador, ADC, Buffer i targeta de memòria.
  2. El Píxel. Grandària d’imatge, resolució (ppi) i grandària d’impressió.
  3. La interpolació.
  4. El bit. Profunditat de color i grandària d’arxiu.
  5. El rang dinàmic.
  6. El soroll.
  7. El sensor CCD i CMOS.
  8. El color en la imatge digital. Teoria del color.
  9. Gestió del color: Models, espais i perfils de color.
  10. Formats d’arxiu: JPG, TIFF, PSD, RAW i DNG.
 7. El laboratori digital.
  1. El calibrat del monitor.
  2. Revelat d’arxius Raw.
  3. Conversió de Color a Blanco i negre.
  4. Reducció d’imatges per a la Web. I preparació d’imatges per al laboratori.

L’únic requisit per a poder ser matriculat/a en aquest Curs és el de posseir, o estar disposat a adquirir al llarg del primer trimestre, una càmera fotogràfica digital amb la qual es puga treballar en manera manual. No és necessari que es posseïsquen nocions prèvies sobre el maneig d’aquesta càmera.

Els assistents al curs haureu de portar des del primer dia la vostra càmera fotogràfica, d’aquesta forma podrem passar dels conceptes teòrics a la pràctica quasi de forma immediata.

174,90€