Teatre: Menuts Actors

Escola de Teatre. De 4 a 8 anys.

132,50€
Tancat

Objectius generals

 • Descobrir possibilitats del cos com a instrument de relació amb les altres persones i amb els elements de l’entorn, aprendre a cuidar-ho i a respectar les seues diferències.
 • Desenvolupar habilitats motrius, expressives i comunicatives mitjançant el llenguatge corporal i vocal, i el joc dramàtic.
 • Aprendre a escoltar xicotets fragments d’obres de teatre infantils, poemes, contes, mites i llegendes.
 • Desplegar l’expressivitat i la creativitat en jocs i improvisacions teatrals, emprant recursos corporals, gestuals i el llenguatge verbal.
 • Explorar la comunicació per mitjà de la mirada, el contacte, el moviment, el so i la paraula.
 • Respondre amb accions corporals a diferents estímuls: sonors, musicals, verbals, literaris.
 • Recrear i compartir interpretacions, sensacions, imatges i experiències mitjançant del llenguatge verbal.
 • Exercitar l’entonació i el ritme en pronunciar breus textos extrets de poemes i d’obres dramàtiques infantils, distingint personatges i xicotets diàlegs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest curs les xiquetes i els xiquets poden educar les seues capacitats motrius i comunicatives jugant i emprant el seu cos com a mitjà d’expressió i comunicació artística. Un curs per a desenvolupar la imaginació i la creativitat, conreant aptituds expressives en promoure la comunicació mitjançant la paraula, el gest i el moviment, i afavorint la integració en una activitat lúdica col·lectiva.

Programa

 • Desenvolupament de jocs didàctics amb objectes que ajuden a fomentar la creativitat.
 • Jocs d’expressió per a entendre i controlar les nostres emocions.
 • Creació d’improvisacions mitjançant mímica, idioma inventat, sons i música.
 • Activitats de ritme i coordinació.
 • Escolta i reinterpretació de contes o xicotetes peces teatrals.
 • Fomentar els coneixements sobre la cultura teatral perquè el xiquet es familiaritze amb ella i aprenga a gaudir-la.
132,50€