Projectes fotogràfics 1a part

A partir de 16 años

174,90€
Tancat

Objectius generals

L’objectiu principal d’aquest taller és el de desenvolupar la personalitat creativa dels alumnes mitjançant la creació dels seus propis Projectes Personals que, una vegada finalitzats, s’exposaran en el IMCJB durant el següent curs, Projectes 2ª part, de la campanya següent. Sempre que en la següent campanya es matriculen alumnes suficients per a obrir aqueix curs.

Aquest és un curs tutorial on s’acabaran d’asseure les bases necessàries per al desenvolupament d’un projecte fotogràfic individual, tasca iniciada en el curs d’Iniciació a la Creació de Projectes: des de la idea inicial, la recerca, el desenvolupament fotogràfic, l’edició i el processament de les imatges, fins a la preparació per a la seua presentació a l’espectador.

Paral·lelament continuarem amb el temari que es va iniciar en l’anterior curs, a dalt ja esmentat, on ens centrarem en els punts descrits en el següent apartat de Programa.

Programa

TEMARI DEL CURS DE PROJECTES FOTOGRÀFICS 1ª part:

Teòric:

  • La fotografia nord-americana des de 1930 a 1950: De la Lírica fotogràfica a la FSA i tornada a començar.
  • L’assaig fotogràfic: W. Eugene Smith i la revista LIFE entre altres.
  • El començament de la fotografia de carrer dels ´50, ´60 i ´70.
  • La Nova Avantguarda espanyola i els seus antecessors.

Pràctic:

El Projecte fotogràfic:

  • La idea.
  • Recerca i planificació del tema a tractar.
  • El desenvolupament fotogràfic.
  • L’edició i el processament de les imatges.

La preparació editorial o expositiva de la presentació al públic del Projecte acabat.

174,90€