Oficina info

El Servei d’Informació i Atenció als ciutadans facilita la informació sobre els programes, activitats i serveis depenents de les regidories de cultura i juventud, així com la realització de tràmits amb l’Ajuntament.

 

 

 

 

 

És un punt d’atenció al públic en el qual el ciutadà pot trobar tota la informació que necessita.

En la sala trobarà informació sobre la programació cultural i del propi Ajuntament a través de vídeos, tires informatives, explicacions visuals de com matricular-se en cursos, notícies locals, i diferents tipus d’informació, totes elles rellevants d’alguna o altra manera, per als ciutadans.

 

 

 

 

 

També disposa de 8 ordinadors destinats al fet que els ciutadans puguen realitzar els seus tràmits d’administració electrònica. La principal novetat que s’ofereix a la ciutadania és el sistema de cita prèvia i la realització de tràmits d’administració electrònica, comptant amb l’orientació dels tècnics del servei.

La cita prèvia permet una major qualitat en l’atenció al ciutadà, ja que permet dedicar-li el temps necessari per a atendre la seua demanda de principi a fi evitant cues i pèrdues de temps innecessàries.

En Info també es troba situat el Registre General d’Entrada, servei que utilitza el ciutadà per a presentar les sol·licituds, escrits i comunicacions que van dirigits a l’Ajuntament.

Seu electrònica

Accés a matriculació en cursos del Centre de Formació Les Sitges, portal de la Biblioteca i tràmits administratius de la Casa de Cultura. Continuguts de la Seu Electrònica

 

Anar a la Seu electrònica

Firma digital

L’Ajuntament de Burjassot, a través de la Casa de Cultura, ofereix la realització de la signatura digital. És un servei gratuït. Com Obtenir-la?

  1. Sol·licitar Cita Prèvia ben telefònicament, bé a través de la web.
  2. Acudir personalment a la Casa de Cultura, al servei d’INFO, el dia de la cita i presentar el DNI original i en vigor. També és necessari facilitar una adreça de correu electrònic.

 

Demanar Cita Prèvia