Exposició col·lectiva “Cinc Sentits”

Pintura

|

Descripció

Artistes:
– Cristina Bernador Marí
– Carlos Boví Heredia
– Francisco Selma Adam
– Luis Belencoso Ponce
– Federico Cuesta

Es tracta d’una mostra de pintures de cinc artistes plàstics, on cadascun aporta una concepció diferent de l’exercici pictòric. Encara que tots es troben dins del ventall de la figuració, cadascú, ofereix una proposta estètica des de la seua pròpia forma de concebre la pintura aportant una mirada subjectiva.

En general, hi ha un important grau de flexibilitat, ja que cada autor introdueix els seus propis elements, no obstant això; sempre haurà de romandre aquella essència que realment definisca l’estil i el propi projecte personal amb temàtiques diferents, tant en el fons com en la forma.