sala exposiciones casa cultura burjassot

Sala d’Exposicions

C/ Mariana Pineda, 93-95

 • Aforament: 100
 • Wifi: Sí
 • Focus: 27
 • Penjadors: 80
 • Peanyes: 12
 • Assegurança: Sí
 • Cafeteria: Sí
 • Accessible: Sí
 • Endolls: 6
 • Àudio: Integrat

Auditori Municipal

C/ Mariana Pineda, 93-95

 • aforament de peu: 2880
 • Wifi: Sí
 • Cafeteria: Sí
 • Accessible: Sí
 • Camerins: 8
 • Sala d'assajos: Sí
 • Sala de Càtering: Sí
 • Banys Públics: 21 (H i D)
 • Cobert: Sí
 • Accés camions: Sí

Centre Cultural Tívoli

C/ Josep Carsí, 50

 • Aforament Assegut: 550
 • Cafeteria: Sí
 • Accessible: Sí
 • Camerins: 2
 • Sala: 1
 • P. Control: Il·luminació, àudio i cinema
 • Serveis: 8
 • Muntacàrregues: Sí

Saló d’Actes

C/ Mariana Pineda, 93-95

 • Aforament: 180
 • Cafeteria: Sí
 • Accesible: Sí
 • Wifi: Sí
 • Camerinos: 2
 • P. Control: Il·luminació, so
 • Serveis: 2

Sala d’Audiovisuals

C/ Mariana Pineda, 93-95

 • Aforament: 75
 • Accesible: Sí
 • Wifi: Sí
 • Cafeteria: Sí